'Opvoedingswijsheid' of 'Onderwijsheid' en zijn

geschreven boek.

 

 

'Opvoedingswijsheid' en/of  'Onderwijsheid':

 

"Opvoeding zonder nadenken is als eten zonder verteren "

(Bart van Campen)

 

"Alleen kinderen hebben een ziel waarop volwassenen jaloers kunnen zijn"

(Bart van Campen)

 

"Opvoedingstijd kost alleen maar energie,als je geen opvoedingstijd hebt"

(Bart van Campen)


"Eigen kinderen zijn gezinsleden die je niet zelf uitzoekt"

(Bart van Campen)

 

"De kracht van opvoeding is gelegen in haar vermogen om uit te dagen"

(Bart van Campen)


"Zwijgen in de opvoeding, is de volmaakte uitdrukking van minachting"

(Bart van Campen)


"Domheid in de opvoeding en humor in de opvoeding sluiten elkaar uit"

(Bart van Campen)


"Modern opvoeden is een week zonder computer,internet en telefoon. Kinderen en opvoeders zien dan een realistische wereld"

(Bart van Campen)

 

"Wie zijn kind verwendt, wordt de slaaf van de toekomst van het kind"

(Bart van Campen)


"Managers, op afstand in het onderwijs, moeten van alles doen, om niets meer te hoeven doen"

(Bart van Campen)


"Schreeuwende kinderen bijten niet, zolang ze hebben geleerd te luisteren"

(Bart van Campen)


"De opvoeding bestaat grotendeels uit geloof en hoop "

(Bart van Campen)


"Ons geduld in de opvoeding zal meer bereiken dan onze kracht of macht"

(Bart van Campen)


"Geluk met de opvoeding is een goede gezondheid en een slecht geheugen"

(Bart van Campen)


"Hoe hoger de functie in het onderwijs hoe vager de benoemingsprocedures"

(Bart van Campen)


"Het eerste teken van te veel liefde in de opvoeding van kinderen, betekent het laatste van wijsheid"

(Bart van Campen)

 

"Ook in een sociaal vangnet voor opvoeding van kinderen, kunnen de ouders hopeloos verstrikt raken"

(Bart van Campen)

 

"Tirannie in de opvoeding is altijd beter georganiseerd, dan voorwaarden scheppen voor zelfverantwoordelijke zelfbepaling in de opvoeding van kinderen"

(Bart van Campen)"Als een mens oud wordt met zorg voor zelfs volwassen kinderen, zal wijsheid hem niet in leven houden met dezelfde kinderen. Mantelzorg kan een 'liefde' zonder mantel worden"

(Bart van Campen)"Menige opvoeder zit tegenwoordig vaster in een relatie en/of opvoeding,

dan in de gevangenis"

(Bart van Campen)

 

 

'Waar kind, leerkracht en ouders elkaar ontmoeten op de levenstrein, ontstaat direct het nieuwe, het bijzondere' 

Bart heeft het volgende boek geschreven:


Voorkomen van - en omgaan met 'moeilijk gedrag'


'Herstel van het gewone pedagogisch leven'

 

Gewóón doen en gewoon dóén!

Handreiking voor leerkrachten

in het po en vo en ouders

Geschreven door: Bart van Campen

 


 

Het boek heeft een handzaam A5  formaat, hard kaft en 220 bladzijden.

 

3de druk Boek Bart van Campen

 

 

 

Inhoudsopgave:

 

Bladzijde 1:    Dankwoord.

Bladzijde 2:    Mijn nestgeuren en mijn nestgeurtjes.

Bladzijde 3:    Gedicht: Mijn kind.

Bladzijde 4:    Inleiding en Verantwoording.

Bladzijde 9:    Inhoudsopgave

Bladzijde 10:  Hoofdstuk 1, Van Dik Trom tot Hell’s Angels.

Een plaatsbepaling en opening naar het vervolg van het boek.

Baldzijde 28:  Hoofdstuk 2, kennen en kunnen

Persoonlijke ontwikkeling,behoeften van mensen, acceptabel en niet acceptabel gedrag.

Bladzijde 43:  Hoofdstuk 3, Heeft het kind eigenheid of heeft het percentielen?

Bladzijde 60:  Hoofdstuk 4, Krommunicatie of communicatie in de klas?

Bladzijde 72:  Hoofdstuk 5, De leerkracht is de beste 'methode' om pesten in de klas op te lossen.

Beschrijving van een begeleidingsproces van twee leerkrachten met moeilijkheden en een groep kinderen met moeilijkheden: omgaan en oplossen van pesten en meidenvenijn. De Dramadriehoek.

Bladzijde 141: Hoofdstuk 6, Juffen en Meisjes komen van Venus en Meesters en Jongens van Aarde.

Bladzijde 186:Hoofdstuk 7, Ouders, Opvoeding en School. Wat kun je als ouders doen als je kind

gepest wordt? Ouders met het ‘Mijn kindsyndroom’ en  gesprekken met ouders en leerkracht(ook als het moeilijk wordt).

Bladzijde 214: Nawoord

Bladzijde 217: Bronvermelding

Bladzijde 220:Colofon

 

Het geactualiseerde boek, derde druk, is nu te bestellen


door €25,00 en € 5,40 verzendkosten(totaal:€30,40) over te maken

op rekeningnr. NL28ABNA0520538528, t.n.v. A.H. van Campen,

o.v.v. uw naam,adres,postcode en woonplaats.

BIC:ABNANL2A

IBAN:NL28ABNA0520538528

 


De ouderavond van 45' en

39 ondersteunende films met verschillende onderwerpen (en een relatie naar de inhoud van het boek in beeld en geluid) ontvangt u op USB stick.


Bovenstaande is te bestellen:

 

door €22,50 en € 2,50 verzendkosten(totaal:€25,00) over te maken

op rekeningnr. NL28ABNA0520538528, t.n.v. A.H. van Campen,

o.v.v. uw naam,adres,postcode en woonplaats.

BIC:ABNANL2A

IBAN:NL28ABNA0520538528