'Opvoedingswijsheid' of 'Onderwijsheid' en zijn

geschreven boek,

 

 

'Opvoedingswijsheid' en/of  'Onderwijsheid':

 


 

" Goede Kerst en alle geluk toegewenst voor het komende jaar"

(Bart van Campen)


" Ik wens alle leerkrachten, op scholen, een goed koffiezetapparaat toe met goede koffie en een gelukkige afdronk"

(Bart van Campen)


"Wie geen wensen heeft in 2021,heeft evenmin een werkelijkheid"

(Bart van Campen)

 

"De Kerst ververst de herfst voor de winter. De winter ververst het voorjaar naar de zomer. De zomer ververst de herfst naar de Kerst. Telkens verse gedachten."

(Bart van Campen)


" Wie flitsbezoeken in de klas heeft bedacht overtreedt alle axioma''s van communicatie en sociale vaardigheden. De directeur die hieraan meedoet heeft niet nagedacht"

(Bart van Campen,)


" Het oor van de leerkracht is de weg naar het hart"

(Bart van Campen,)


" Principiële mensen hebben geen beweging in gedachten"

(Bart van C ampen,)


"De grenzen van iemands talenten zijn de grenzen van zijn wereld"

(Bart van Campen


"Er zitten veel krassen op mijn gezicht, maar ik ben vol vuur om door te gaan"

(M. Rutte)

 

"Ondanks  o.a. Kiva, PBS en Kanjertraining op scholen begroeten weinig kinderen elkaar"

(Bart van Campen)

 

"Ondanks o.a. Kiva,PBS en Kanjertraining op scholen zijn er steeds meer pleinwachten"

(Bart van Campen)


"Jaloezie is des duivels denkkussen"

(Bart van Campen)

 

"De manager maakt je wat wijs,de teamleider wijst en de

leidinggevende maakt je wijzer"

(Bart van Campen)

 

"Afwijzen en omhelzen liggen dicht bij elkaar"

(Bart van Campen)

 

"Het digibord is de belangrijkste 'zorgleerling'  in de klas:

onverwachtse update,geen internetverbinding,wachtwoord werkt niet, schrijfpen veroorzaakt onvoorspelbare lijnen etc."

(Bart van Campen)


"Een echt klaslokaal heeft wandkaarten van Nederland, Europa en de Wereld"

(Bart van Campen)'Waar kind, leerkracht en ouders elkaar ontmoeten op de levenstrein, ontstaat direct het nieuwe, het bijzondere' 

Bart heeft het volgende boek geschreven:


Omgaan met 'moeilijk gedrag'


'Herstel van het gewone pedagogisch leven'

 

Gewóón doen en gewoon Dóén!

Handreiking voor leerkrachten

in het PO en VO en ouders

Geschreven door: Bart van Campen

 


 

Het 'boek' heeft 220 bladzijden.

 

 

Voorkant  van het boek                                                          Achterkant van het boek


http://www.bartvancampen.nl/uploads/images/boek%20/voorkant%20boek.JPGhttp://www.bartvancampen.nl/uploads/images/boek%20/achterkant%20boek.JPG

 

Zijkant van het boek


http://www.bartvancampen.nl/uploads/images/boek%20/open%20zijkant%20boek.jpg

 

Rugzijde van het boek

 

http://www.bartvancampen.nl/uploads/images/boek%20/zijkant%20boek.png

 

Inhoudsopgave:

 

Bladzijde 1:    Dankwoord.

Bladzijde 2:    Mijn nestgeuren en mijn nestgeurtjes.

Bladzijde 3:    Gedicht: Mijn kind.

Bladzijde 4:    Inleiding en Verantwoording.

Bladzijde 9:    Inhoudsopgave

Bladzijde 10:  Hoofdstuk 1, Van Dik Trom tot Hell’s Angels.

Een plaatsbepaling en opening naar het vervolg van het boek.

Baldzijde 28:  Hoofdstuk 2, kennen en kunnen

Persoonlijke ontwikkeling,behoeften van mensen, acceptabel en niet acceptabel gedrag.

Bladzijde 43:  Hoofdstuk 3, Heeft het kind eigenheid of heeft het percentielen?

Bladzijde 60:  Hoofdstuk 4, Krommunicatie of communicatie in de klas?

Bladzijde 72:  Hoofdstuk 5, De leerkracht is de beste 'methode' om pesten in de klas op te lossen.

Beschrijving van een begeleidingsproces van twee leerkrachten met moeilijkheden en een groep kinderen met moeilijkheden. De Dramadriehoek.

Bladzijde 141: Hoofdstuk 6, Juffen en Meisjes komen van Venus en Meesters en Jongens van Aarde.

Bladzijde 186:Hoofdstuk 7, Ouders, Opvoeding en School. Wat kun je als ouders doen als je kind

gepest wordt? Ouders met het ‘Mijn kindsyndroom’ en  gesprekken met ouders en leerkracht.

Bladzijde 214: Nawoord

Bladzijde 217: Bronvermelding

Bladzijde 220:Colofon

 

 

De inhoud van het geschreven boek (in PDF format,220 blz.),

Ouderavond van 45' en

39 ondersteunende films met verschillende onderwerpen met een relatie naar de inhoud van het boek (in beeld en geluid),

zijn te bestellen op USB stick:

 

door €22,50 en € 2,50 verzendkosten(totaal:€25,00) over te maken

op rekeningnr. NL28ABNA0520538528, t.n.v. A.H. van Campen,

o.v.v. uw naam,adres,postcode en woonplaats.

BIC:ABNANL2A

IBAN:NL28ABNA0520538528


De 'trein' USB stick (16 GB) met de hierbovenvermelde inhoud  wordt,

na betaling, naar u verstuurd