'Opvoedingswijsheid' of 'Onderwijsheid' en zijn

geschreven boek,

 

 

'Opvoedingswijsheid' en/of  'Onderwijsheid':

 


 

"'Als je in de opvoeding moet sprinten,ben je met de opvoeding te laat begonnen "

(Bart van Campen)


" Ouders die duidelijk opvoeden, vallen het eerst in slaap"

(Bart van Campen)


"Vallen en opstaan in de jeugd,voorkomen littekens in de volwassenheid"

(Bart van Campen)

 

"Als je in de opvoeding geen fouten durft te maken,kun je ze ook nooit oplossen."

(Bart van Campen)


" Een moeder of vader,met het 'mijn kindsyndroom',is eerder wat een kind gemist heeft,dan wat het heeft gehad"

(Bart van Campen,)


" Vaders en moeders die gelijk willen zijn aan hun kind(eren),hebben te weinig ambitie"

(Bart van Campen,)


" Jezelf spelen in de opvoeding kun je lang volhouden,jezelf zijn in de opvoeding het langst"

(Bart van C ampen,)


"Waar geen opvoeding is,ontstaat de 'legitieme' reden voor oorlog"

(Bart van Campen


"Veel (ortho)pedagogen verloochenen het werkelijke 'zijn' van het kind,tot wat de jeugdpsychiatrie van het kind vindt"

(Bart van Campen)

 

"Ik voed op, zodat mijn kind groeit naar volwassen,krachtig élan.Ik voed op,zodat mijn kind zonder mij kan"

(Bart van Campen)

 

"Eenmaal vader en moeder van een kind ontwikkelen zij zich verder van elkaar dan de sterren"

(Bart van Campen)


"Opvoeding van een kind is naar jezelf kijken,tegen een andere achtergrond"

(Bart van Campen)

 

"Opvoeding en het verzorgen van onderwijs doe je met intuïtie en intuïtie heeft een permanent contact met het onderbewuste"

(Bart van Campen)

 

"Ook in de opvoeding krijgt niet altijd het liefste paard, de beste haver"

(Bart van Campen)

 

"Het goede in het kind groeit traag in de schaduw van geringschatting van de opvoeder"

(Bart van Campen)


"Opvoedingservaring is het archief van onze opvoedingsstommiteiten"

(Bart van Campen)'Waar kind, leerkracht en ouders elkaar ontmoeten op de levenstrein, ontstaat direct het nieuwe, het bijzondere' 

Bart heeft het volgende boek geschreven:


Voorkomen van - en omgaan met 'moeilijk gedrag'


'Herstel van het gewone pedagogisch leven'

 

Gewóón doen en gewoon dóén!

Handreiking voor leerkrachten

in het po en vo en ouders

Geschreven door: Bart van Campen

 


 

Het 'boek' heeft 220 bladzijden.

 

3de druk Boek Bart van Campen

 

 

 

Inhoudsopgave:

 

Bladzijde 1:    Dankwoord.

Bladzijde 2:    Mijn nestgeuren en mijn nestgeurtjes.

Bladzijde 3:    Gedicht: Mijn kind.

Bladzijde 4:    Inleiding en Verantwoording.

Bladzijde 9:    Inhoudsopgave

Bladzijde 10:  Hoofdstuk 1, Van Dik Trom tot Hell’s Angels.

Een plaatsbepaling en opening naar het vervolg van het boek.

Baldzijde 28:  Hoofdstuk 2, kennen en kunnen

Persoonlijke ontwikkeling,behoeften van mensen, acceptabel en niet acceptabel gedrag.

Bladzijde 43:  Hoofdstuk 3, Heeft het kind eigenheid of heeft het percentielen?

Bladzijde 60:  Hoofdstuk 4, Krommunicatie of communicatie in de klas?

Bladzijde 72:  Hoofdstuk 5, De leerkracht is de beste 'methode' om pesten in de klas op te lossen.

Beschrijving van een begeleidingsproces van twee leerkrachten met moeilijkheden en een groep kinderen met moeilijkheden: omgaan en oplossen van pesten en meidenvenijn. De Dramadriehoek.

Bladzijde 141: Hoofdstuk 6, Juffen en Meisjes komen van Venus en Meesters en Jongens van Aarde.

Bladzijde 186:Hoofdstuk 7, Ouders, Opvoeding en School. Wat kun je als ouders doen als je kind

gepest wordt? Ouders met het ‘Mijn kindsyndroom’ en  gesprekken met ouders en leerkracht(ook als het moeilijk wordt).

Bladzijde 214: Nawoord

Bladzijde 217: Bronvermelding

Bladzijde 220:Colofon

 

Zowel de eerste als de tweede druk van het boek zijn uitverkocht.

Ik ben bezig met het redigeren (actualiseren,herwerken en herschrijven) van de derde druk. Ik hoop eind september 2021 hiermee klaar te zijn. Dan is de derde druk van het boek snel leverbaar. Voorintekening is natuurlijk mogelijk. Wilt u mij dan een mailtje sturen?

 

De inhoud van het geschreven boek is tot die tijd te verkrijgen (in PDF format,220 blz.).

Door betaling van  €10,00, ontvangt u de PDF via email.


Graag overmaken op rekeningnr. NL28ABNA0520538528, t.n.v. A.H. van Campen,
o.v.v. uw emailadres.
BIC:ABNANL2A
IBAN:NL28ABNA0520538528


De ouderavond van 45', het boek in PDF format en

39 ondersteunende films met verschillende onderwerpen (en een relatie naar de inhoud van het boek in beeld en geluid) ontvangt u op USB stick.


Bovenstaande is te bestellen:

 

door €22,50 en € 2,50 verzendkosten(totaal:€25,00) over te maken

op rekeningnr. NL28ABNA0520538528, t.n.v. A.H. van Campen,

o.v.v. uw naam,adres,postcode en woonplaats.

BIC:ABNANL2A

IBAN:NL28ABNA0520538528


De onderstaande 'trein' USB stick (16 GB) met de hierbovenvermelde inhoud  wordt dan naar u verstuurd.