'Opvoedingswijsheid' of 'Onderwijsheid' en zijn

geschreven boek,

 

 

'Opvoedingswijsheid' en/of  'Onderwijsheid':

 


 

"Simon Gehres van J2t te Serooskerke heeft een moreel onbetrouwbaar kompas in zijn fietstas"

(Bart van Campen)


" De scholen zijn weer begonnen en corona ook (weer)"

(Bart van Campen)


" De strijd tegen apartheid is als het gevecht van het herinneren tegen het vergeten"

(Nelson Mandela)


" Pedagogische gastvrijheid bestaat uit een klein beetje vuur,weinig eten en heel veel tederheid en compassie"

(Bart van Campen)

 

" Vaarwel zomer.En herfst,herfst wat heb je nu te koop,buiten al die oranje pompoenen op een hoop"

(Bart van Campen)


" Een goede school heeft geen vastliggende plannen en protocollen.Zij communiceren hier telkens over"

(Bart van Campen,)


" De school is voor het kind niet bedoeld om afgerekend te worden"

(Bart van Campen,)


" De verdergaande digitalisering  van onze maatschappij en verdere verdebilisering van de maatschappij gaan hand in hand"

(Bart van Campen,)


"Een kind dat denkt dat het denkt,zit soms maar wat te dromen"

(Bart van Campen


"Soms is een kind zo achterdochtig,dat zelfs de ogen van het kind elkaar in de gaten houden."

(Bart van Campen)


"Menig ouder wacht tot het kind groot is"

(Bart van Campen)

 

"Alle slechtheid komt voort uit zwakheid"

(Rousseau)

 

"De jeugd lijkt ongeduldig om te wachten om als oudere ontgoocheld te zijn"

(Bart van Campen)

 

"Managers en teamleiders zijn vaak gek op zwijgende collega's. Ze denken dat die luisteren"

(Bart van Campen)

 

"De manager maakt je wat wijs,de leidingnemende wijst en de

leidinggevende maakt je wijzer"

(Bart van Campen)

 

"Beste kinderen. Heb geduld. Alle dingen zijn moeilijk voor ze gemakkelijk worden"

(Bart van Campen)

 

"Olifanten en kinderen vergeten nooit"

(Bart van Campen)


"Communicatie; De lippen zijn de gordijnen van het hart"

(Bart van Campen)'Waar kind, leerkracht en ouders elkaar ontmoeten op de levenstrein, ontstaat direct het nieuwe, het bijzondere' 

Bart heeft het volgende boek geschreven:


Omgaan met 'moeilijk gedrag'


'Herstel van het gewone pedagogisch leven'

 

Gewóón doen en gewoon Dóén!

Handreiking voor leerkrachten

in het PO en VO en ouders

Geschreven door: Bart van Campen

 


 

Het 'boek' heeft 220 bladzijden.

 

 

Voorkant  van het boek                                                          Achterkant van het boek


http://www.bartvancampen.nl/uploads/images/boek%20/voorkant%20boek.JPGhttp://www.bartvancampen.nl/uploads/images/boek%20/achterkant%20boek.JPG

 

Zijkant van het boek


http://www.bartvancampen.nl/uploads/images/boek%20/open%20zijkant%20boek.jpg

 

Rugzijde van het boek

 

http://www.bartvancampen.nl/uploads/images/boek%20/zijkant%20boek.png

 

Inhoudsopgave:

 

Bladzijde 1:    Dankwoord.

Bladzijde 2:    Mijn nestgeuren en mijn nestgeurtjes.

Bladzijde 3:    Gedicht: Mijn kind.

Bladzijde 4:    Inleiding en Verantwoording.

Bladzijde 9:    Inhoudsopgave

Bladzijde 10:  Hoofdstuk 1, Van Dik Trom tot Hell’s Angels.

Een plaatsbepaling en opening naar het vervolg van het boek.

Baldzijde 28:  Hoofdstuk 2, kennen en kunnen

Persoonlijke ontwikkeling,behoeften van mensen, acceptabel en niet acceptabel gedrag.

Bladzijde 43:  Hoofdstuk 3, Heeft het kind eigenheid of heeft het percentielen?

Bladzijde 60:  Hoofdstuk 4, Krommunicatie of communicatie in de klas?

Bladzijde 72:  Hoofdstuk 5, De leerkracht is de beste 'methode' om pesten in de klas op te lossen.

Beschrijving van een begeleidingsproces van twee leerkrachten met moeilijkheden en een groep kinderen met moeilijkheden. De Dramadriehoek.

Bladzijde 141: Hoofdstuk 6, Juffen en Meisjes komen van Venus en Meesters en Jongens van Aarde.

Bladzijde 186:Hoofdstuk 7, Ouders, Opvoeding en School. Wat kun je als ouders doen als je kind

gepest wordt? Ouders met het ‘Mijn kindsyndroom’ en  gesprekken met ouders en leerkracht.

Bladzijde 214: Nawoord

Bladzijde 217: Bronvermelding

Bladzijde 220:Colofon

 

 

De inhoud van het geschreven boek (in PDF format,220 blz.),

Ouderavond van 45' en

39 ondersteunende films met verschillende onderwerpen met een relatie naar de inhoud van het boek (in beeld en geluid),

zijn te bestellen op USB stick:

 

door €22,50 en € 2,50 verzendkosten(totaal:€25,00) over te maken

op rekeningnr. NL28ABNA0520538528, t.n.v. A.H. van Campen,

o.v.v. uw naam,adres,postcode en woonplaats.

BIC:ABNANL2A

IBAN:NL28ABNA0520538528


De 'trein' USB stick (16 GB) met de hierbovenvermelde inhoud  wordt,

na betaling, naar u verstuurd