'Opvoedingswijsheid' of 'Onderwijsheid' en zijn

geschreven boek,

 

 

'Opvoedingswijsheid' en/of  'Onderwijsheid':


" De  pedagogiek op (Hoge) scholen met leerkrachten raakt overbevolkt met onderwijskundigen. Steeds meer structopaten verlaten de school"

(Bart van Campen)


" Te hoge verwachtingen naar peuters met peuterachtervolgsystemen

(tellen tot 5 is al een norm) leiden tot het meewerken aan 'verdebilisering'

van kinderen. Een groeigerichte leermentaliteit van het kind wordt al vroeg geremd. Zo creëren we zelf onze 'zorgleeerlingen"

(Bart van Campen)


" Niet alle zorgkinderen profiteren van het inzichtelijk rekenen. Zij hebben meer plezier en leereffect bij het mechanisch rekenen,waarbij het inzicht achteraf komt. Doch dit kan de CITO niet op waarde toetsen en durven wij het niet"

(Bart van Campen)

 

" Gaan we ook de pedagogiek raken, als we gaan staken?"

(Bart van Campen)


" De beste onderwijsbestuurder op afstand is een onderwijsbestuurder zonder

navigatieapparatuur om scholen te bezoeken"

(Bart van Campen,)


" Het onderwijs slachtoffert zich met vele digitale systemen, waardoor de

echte pedagogiek slachtoffer wordt."

(Bart van Campen,)


" Onderwijsmanagers die 'Sorry' en 'Dank je wel' kunnen zeggen en

een compliment kunnen geven zijn geschikt. Steun hen. De meeste onderwijsmanagers kunnen dit niet en worstelen met hun zelfbeeld, doch worden wel geschikt bevonden"

(Bart van Campen,)


"We hebben veel te veel ouders die het  woord 'ja' kennen"

(Bart van Campen


"Spijt vult je leven"

(Bart van Campen)


"Het verleden ken je,het heden ervaar je,de toekomst regisseer je"

(Bart van Campen)

 

"Onderwijsmanagement wordt steeds meer een kaartspel"

(Bart van Campen)

 

"Iemand die agressief is, is niet lief. Loop weg"

(Bart van Campen)

 

"Menig onderwijsbestuurder initieert conflicten met werknemers en klaagt daarna over de tijdsinvestering van reïntegratie. Hij/Zij creëert zijn/haar eigen werk"

(Bart van Campen)

 

"Heb je als onderwijsbestuurder jarenlang bedrijfskunde gestudeerd,

wordt pedagogisch boerenverstand weer hip"

(Bart van Campen)

 

"Een teamleider in het onderwijs is als een hamburger tussen een broodje.

Opkijken naar boven en neerkijken naar onderen"

(Bart van Campen)

 

"Een leidinggevende in het onderwijs, is meestal een leidingnemende"

(Bart van Campen)'Waar kind, leerkracht en ouders elkaar ontmoeten op de levenstrein, ontstaat direct het nieuwe, het bijzondere'


logo

 

Bart heeft het volgende boek geschreven:


Omgaan met 'moeilijk gedrag'


'Herstel van het gewone pedagogisch leven'

 

Gewóón doen en gewoon Dóén!

Handreiking voor leerkrachten

in het PO en VO en ouders

Geschreven door: Bart van Campen

 


 

Het 'boek' heeft 220 bladzijden.

 

 

Voorkant  van het boek                                                          Achterkant van het boek


http://www.bartvancampen.nl/uploads/images/boek%20/voorkant%20boek.JPGhttp://www.bartvancampen.nl/uploads/images/boek%20/achterkant%20boek.JPG

 

Zijkant van het boek


http://www.bartvancampen.nl/uploads/images/boek%20/open%20zijkant%20boek.jpg

 

Rugzijde van het boek

 

http://www.bartvancampen.nl/uploads/images/boek%20/zijkant%20boek.png

 

Inhoudsopgave:

 

Bladzijde 1:    Dankwoord.

Bladzijde 2:    Mijn nestgeuren en mijn nestgeurtjes.

Bladzijde 3:    Gedicht: Mijn kind.

Bladzijde 4:    Inleiding en Verantwoording.

Bladzijde 9:    Inhoudsopgave

Bladzijde 10:  Hoofdstuk 1, Van Dik Trom tot Hell’s Angels.

Een plaatsbepaling en opening naar het vervolg van het boek.

Baldzijde 28:  Hoofdstuk 2, kennen en kunnen

Persoonlijke ontwikkeling,behoeften van mensen, acceptabel en niet acceptabel gedrag.

Bladzijde 43:  Hoofdstuk 3, Heeft het kind eigenheid of heeft het percentielen?

Bladzijde 60:  Hoofdstuk 4, Krommunicatie of communicatie in de klas?

Bladzijde 72:  Hoofdstuk 5, De leerkracht is de beste 'methode' om pesten in de klas op te lossen.

Beschrijving van een begeleidingsproces van twee leerkrachten met moeilijkheden en een groep kinderen met moeilijkheden. De Dramadriehoek.

Bladzijde 141: Hoofdstuk 6, Juffen en Meisjes komen van Venus en Meesters en Jongens van Aarde.

Bladzijde 186:Hoofdstuk 7, Ouders, Opvoeding en School. Wat kun je als ouders doen als je kind

gepest wordt? Ouders met het ‘Mijn kindsyndroom’ en  gesprekken met ouders en leerkracht.

Bladzijde 214: Nawoord

Bladzijde 217: Bronvermelding

Bladzijde 220:Colofon

 

 

De inhoud van het geschreven boek (in PDF format,220 blz.),

Ouderavond van 45' en

39 ondersteunende films met verschillende onderwerpen met een relatie naar de inhoud van het boek (in beeld en geluid),

zijn te bestellen op USB stick:

 

door €22,50 en € 2,50 verzendkosten(totaal:€25,00) over te maken

op rekeningnr. NL28ABNA0520538528, t.n.v. A.H. van Campen,

o.v.v. uw naam,adres,postcode en woonplaats.

BIC:ABNANL2A

IBAN:NL28ABNA0520538528


De 'trein' USB stick (16 GB) met de hierbovenvermelde inhoud  wordt,

na betaling, naar u verstuurd